Remedial teaching

Mijn naam is Linda Claessens. Na 20 jaar werkzaam te zijn geweest in het basisonderwijs, ben ik 3 jaar geleden mijn eigen Remedial Teaching praktijk ikblinkuit begonnen.

U kunt bij mij terecht voor:

Remedial Teaching
Heeft uw kind moeite met bijvoorbeeld rekenen, taal, spelling of (begrijpend) lezen, dan kunt u mijn hulp inschakelen. Vaak blijkt dat uw kind met gemiddeld 6-8 bijeenkomsten echt vooruitgang boekt. 
Deze remedial teaching vindt buiten schooltijd plaats Bij Plu.

Ambulante Begeleiding
Gaat uw kind naar een gewone school maar heeft hij of zij meer zorg nodig dan de school kan bieden, kan de school in overleg met het samenwerkingsverband hulp inschakelen voor uw kind. Deze hulp kan dan ingevuld worden onder schooltijd door een Ambulant begeleider.

Voor meer informatie over mijn diensten en werkwijze kunt u terecht op: ikblinkuit.nl

Wie zijn wij?